Jadwal Acara

Save Our Food

05:00 - 05:30

Profesi

05:30 - 06:00

Paradigma

06:00 - 07:00

Disrupto 2018

07:00 - 07:30

Inside Factory

07:30 - 08:00

Diaspora Indonesia

08:00 - 08:30

Leader Insight

08:30 - 09:00

Insta ID

09:00 - 09:30

Buka Mata

09:30 - 10:00

Up Close With KASN

10:00 - 10:30

24 Jam

10:30 - 11:00

Mesin Waktu

11:00 - 11:30

Cantik

11:30 - 12:00

Inspiring Story

12:00 - 12:30

Inside Factory

12:30 - 13:00

Leader Insight

13:00 - 13:30

Up Close With KASN

13:30 - 14:00

Hidup Jaman Now

14:00 - 14:30

100 Halal

14:30 - 15:00

Disrupto 2018

15:00 - 15:30

Cantik

15:30 - 16:00

Break The Limit

16:00 - 16:30

Belajar My Language

16:30 - 17:00

Paradigma

17:00 - 18:00

Mentor Investor

18:00 - 19:00

Inside Factory

19:00 - 19:30

Diaspora Indonesia

19:30 - 20:00

Disrupto 2018

20:00 - 20:30

Leader Insight

20:30 - 21:00

IDku Punya Cerita

21:00 - 21:30

IDKU Update E-Sports

21:30 - 22:00

Buka Mata

22:00 - 22:30

Mesin Waktu

22:30 - 23:00

Break The Limit

23:00 - 23:30

Leader Insight

23:30 - 00:00