Jadwal Acara

Tilawah Al Quran terjemah

11:00 - 13:00

Kajian Ilmiah

13:00 - 14:30

Ayat Dan Tafsir Pilihan

14:30 - 15:00

Qola Rasul

15:00 - 15:30

Untaian Mutiara Nasihat

15:30 - 17:00

Kajian Ilmiah

17:00 - 18:00

Tilawah Al Quran terjemah

18:00 - 18:30

Kajian Ilmiah

18:30 - 19:30

Qola Rasul

19:30 - 20:00

Kajian Ilmiah

20:00 - 21:30

Untaian Mutiara Nasihat

21:30 - 22:00

Kajian Ilmiah

22:00 - 23:30

Sign Off

23:30 - 01:30